Dinsdag 13 april 2010 15.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

selectie van prioritaire dossiers Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)

Terugkoppeling

voorjaarsbijeenkomst Nederlandse Vereniging Europees Recht (NVER) op 9 april 2010


Vergaderstukken