Dinsdag 13 april 2010 12.00 uur, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)bespreking wijze van afhandeling

bespreking

selectie van prioritaire dossiers Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)

bespreking

brief met bijlagen van de minister van Justitie van 23 maart 2010 (EK 26.200 VI nr. 65 / 21.109 / 30.800 VI, G) inzake 'afwijken van de wet'


Vergaderstukken