Dinsdag 13 april 2010 13.45 uur, commissie Verkeer en Waterstaat (V&W)bespreking

brief inzake rechtszekerheid van burgers van Barendrecht

bespreking

selectie van prioritaire dossiers Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)


Vergaderstukken