Dinsdag 11 mei 2010 17.15 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

Toezeggingen Algemene Europese Beschouwingen (AEB) 2010

  • Brief minister van Buitenlandse Zaken over de gedane toezeggingen van 27 april 2010

Wetgevings- en werkprogramma 2010 van de Europese Commissie (E100012)

Europese parlementaire activiteiten 

  • Overzicht van resoluties aangenomen door PACE tijdens de zitting van 26-30 april 2010

XLIII COSAC-bijeenkomst op 30 mei-1 juni 2010 in Madrid


Vergaderstukken