Dinsdag 11 mei 2010 16.45 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)nadere procedure

vaststelling

lijst van prioritaire dossiers Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)

bespreking

brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 april 2010 (TK 22.112, nr. 1004) over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over de ontwerprichtlijn zwangerschapsverlof (E080114)

bespreking

uitnodiging voor deelname aan de interparlementaire bijeenkomst op 24 juni 2010 te Madrid in het kader van het EU-voorzitterschap van Spanje


Vergaderstukken