Dinsdag 1 juni 2010 15.00 uur, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Financiën (FIN)