Dinsdag 1 juni 2010 16.30 uur, commissie Financiën (FIN)besloten gesprek

met de heer P. Veld, directeur-generaal van de Belastingdienst, over het beleid van het ministerie van Financiën inzake de toekenning van tipgelden in relatie tot belastinginning