Dinsdag 1 juni 2010 14.30 uur, commissie Verkeer en Waterstaat (V&W)nadere procedure

bespreking

brief van de minister van Justitie van 26 mei 2010 met een reactie op de brief van de commissie van 30 maart 2010 betreffende de toezegging onteigeningsrecht in het kader van


Vergaderstukken