Dinsdag 15 juni 2010 14.00 - 15.00 uur, commissie JBZ-Raad (JBZ)Mondeling overleg

met de Minister van Justitie over het verstrekken van informatie door de regering na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, in het bijzonder op JBZ-terrein