Dinsdag 22 juni 2010 13.45 uur, commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Justitie (Just.)bespreking

conceptbrief in reactie op de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 26 mei 2010 over procesvertegenwoordiging van het parlement in subsidiariteitsgeschillen voor het EU-Hof (EK 30.953, K)

bespreking

brief (EK 31 van de minister van Justitie, tevens minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 juni 2010 over onderhandelingen met de Verenigde Staten met betrekking tot een Prevention and Combating of Serious Crime Agreement


Vergaderstukken