Dinsdag 26 oktober 2010 16.30 uur, commissies Economische Zaken en Justitie



gesprek

met de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT), de stichting de Thuiskopie en eventueel met het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteursrechten en naburige rechten (CvTA)

(op initiatief van de leden De Vries, Franken en Haubrich-Gooskens) in het kader van