Dinsdag 23 november 2010 17.00 - 18.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)gesprek met dfe heer J.M. Linthorst, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV