Dinsdag 30 november 2010 14.45 - 15.30 uur, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)kennismakingsgesprek

met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken