Dinsdag 30 november 2010 circa 15.00 uur, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)kennismakingsgesprek

met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties