Dinsdag 1 februari 2011 16.00 - 17.00 uur, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ)mondeling overleg

met de heer Wellenstein, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de OESO, en de heer De Geus, plaatsvervangend secretaris-generaal bij de OESO