Dinsdag 15 februari 2011 aansluitend aan de vergadering van de commissie voor Financiën, commissies Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) en Financiën (FIN)bespreking

conceptbrief aan de minister-president over de recente ontwikkelingen ten aanzien van plannen voor versterkt economisch bestuur in de eurozone


Vergaderstukken