Dinsdag 15 februari 2011 14.00 uur, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)procedure

bespreking

brief van de staatssecretaris van EL&I van 11 februari 2011 naar aanleiding van de brief van 30 november 2011 over cisgenese en transgenese (EK 32.500 XIV, C)

bij


Vergaderstukken