Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 15 maart 2011 13.45 uur, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)procedure

bespreking

  • terugblik op de expertmeeting van 14 maart 2011 en voorbespreking beleidsdebat "Natuurbeleid" op 22 maart 2011
  • brief van de staatssecretaris van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 maart 2011 met bijgevoegd brief aan Tweede Kamer (TK 30.825, nr. 9) inzake reactie PBL-rapport herijking EHS
  • bij

Vergaderstukken