Dinsdag 17 mei 2011 5 minuten na aanvang van de lunchpauze tijdens de plenaire vergadering, College van Senioren