Dinsdag 17 mei 2011 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Justitie, commissie Economische Zaken (EZ)bespreking

brief (met bijlagen) van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 mei 2011 met het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling met betrekking tot congestiemanagement elektriciteit (TK 32.774 nr. 1)

bespreking

brief (EK 32.500 III, C) van de minister-president, minister van Algemene Zaken van 10 mei 2011 onder andere over

in het kader van


Vergaderstukken