Dinsdag 24 mei 2011 16.15 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)nadere procedure

bespreking

brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 april 2011 ter aanbieding van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen (EK 32.500, W met bijlage) in verband met toezegging T01255


Vergaderstukken