Dinsdag 12 juni 2012 14.45 uur, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)