Dinsdag 21 januari 2014 14.00 - 15.30 uur, commissie Economische Zaken (EZ)gesprek

met (vertegenwoordigers van) de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ter voorbereiding van het beleidsdebat Innovatie op 11 februari 2014