Dinsdag 21 januari 2014 13.35 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)inbreng nader voorlopig verslag

inbreng schriftelijk overleg

  • met de minister van VWS  in reactie op het verslag van het schriftelijk overleg van 13 december 2013 inzake het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Embryowet en de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting  (EK 30.486, B)

Zie dossier


Vergaderstukken