Dinsdag 18 februari 2014 14.30 - 16.00 uur, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)mondeling overleg

met de minister van Buitenlandse Zaken over nucleaire ontwapening en non-proliferatie, mede ter voorbereiding op de Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart in Den Haag. Hierbij wordt de brief betrokken van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 24 oktober 2013 inzake de kabinetsreactiePDF-document op nucleaire ontwapening en non-proliferatie

bij