Dinsdag 18 februari 2014 14.30 - 16.00 uur, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)mondeling overleg

met de minister en staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over:

  • het post-Stockholmprogramma
  • de gevolgen van de tweede fase van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel voor Nederland