Dinsdag 6 mei 2014, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E140005

Commissiemededeling: De rol van Europa bij het vormgeven van de toekomst van internetgovernance

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken van 28 april 2014

3.Rondvraag


Korte aantekeningen