Dinsdag 26 mei 2015, commissies Europese Zaken (EUZA) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 13:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Voorstel voor een "groene kaart" inzake voedselverspilling

Bespreking

4.Rondvraag


Korte aantekeningen