Dinsdag 26 mei 2015, commissies Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Interparlementaire conferentie Energie (2016) - terugkoppeling vanuit PVG Energie

Ter informatie

3.Rondvraag


Korte aantekeningen