Dinsdag 26 mei 2015, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Politieke voorbereidingsgroep IPC Artikel 13

Mondelinge terugkoppeling door het lid Postema

4.Rondvraag


Korte aantekeningen