Dinsdag 26 mei 2015, commissies Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:15 uur

Agenda


Korte aantekeningen