Dinsdag 22 september 2015, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Mondeling overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over TTIP