Dinsdag 22 september 2015, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (NB: deze vergadering is AANSLUITEND aan vergadering cie EUZA FIN EZ)

2.E150011

Commissiemededeling: Betere regelgeving voor betere resultaten - Een EU-agenda

Inbreng voor schriftelijk overleg

3.Commissie-inzet 'groene' en 'gele' kaart

Vaststelling inzet commissie t.a.v. 'groene' en 'gele kaart'

5.Politieke voorbereidingsgroep IPC COSAC

Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Mondelinge terugkoppeling door de leden van de PVG COSAC

7.Rondvraag


Korte aantekeningen