Dinsdag 22 september 2015, commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.31461

Initiatiefvoorstel-Jasper van Dijk en Van Toorenburg Doorverkoop toegangskaarten

Bespreking opzet gesprek met deskundigen / voor- en tegenstanders

3.Rondvraag


Korte aantekeningen