Dinsdag 27 oktober 2015, commissies Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Interparlementaire conferentie Energie (2016) - terugkoppeling vanuit de PVG Energie (besluitenlijst)

Ter informatie

3.Rondvraag


Korte aantekeningen