Dinsdag 27 oktober 2015, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33.508

Verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt of die wilsonbekwaam zijn

Voorbereidend onderzoek

5.Rondvraag


Korte aantekeningen