Dinsdag 24 november 2015, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Terugkoppeling AFCO bijeenkomst - 19 november 2015: The future institutional evolution of the Union

Mondelinge terugkoppeling door het lid Oomen (CDA)

3.Plenaire COSAC te Luxemburg, 29 november-1 december 2015

Bespreking amendementen "Draft contribution"

4.Politieke voorbereidingsgroep COSAC

Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Mondelinge terugkoppeling door de leden van de PVG

5.Mededelingen en informatie

6.Rondvraag


Korte aantekeningen