Dinsdag 19 januari 2016, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Vergadering commissies EUZA Eerste Kamer - Tweede Kamer hedenmiddag

Voorbespreking

4.Uitnodiging ministerie Buitenlandse Zaken High-level seminar on 'Upholding EU fundamental values, immigration and integration: a shared responsibility'

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen