Dinsdag 19 januari 2016, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.Gezamenlijk informeel overleg commissies EUZA uit beide Kamers