Dinsdag 19 januari 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (vergadering start direct aansluitend aan de combi-vergadering EZ-IMRO)

2.Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid

Brief van de minister van EZ van 13 november 2015 (Kamerstukken I/II 33561, D/22)

Bespreking in verband met voorbehoud van 2 december 2015 (33561, E / 34199)

4.Rondvraag


Korte aantekeningen