Dinsdag 19 januari 2016, commissies Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Besluitenlijsten PVG IPC Energie

Ter informatie

3.Rondvraag


Korte aantekeningen