Dinsdag 19 januari 2016, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Rondvraag


Korte aantekeningen