Dinsdag 26 april 2016, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

Vergadering is AANSLUITEND aan gecombineerde vergadering met BDO

2.Terugkoppeling PACE bijeenkomst 18-22 april 2016

Mondelinge terugkoppeling

3.Toezegging maatregelen Tunesiƫ

Bespreking van de brief van 22 april 2016 inzake Europese steun Tunesiƫ

5.Rondvraag


Korte aantekeningen