Dinsdag 6 december 2016, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Werkwijze behandeling verdragen in Eerste Kamer

4.
Werkzaamheden commissie BDO in 2017

5.
Ambassadeursconferentie 1 februari 2017

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen