Dinsdag 7 maart 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:05 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Deze vergadering start om plm. 15:05 uur - aansluitend aan de combivergadering van de commissies EZ-V&J)

5.Tweede tussenrapportage oprichting en erkenning producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaren en verslag schriftelijk overleg

Brief van de minister van EZ van 22 februari 2017 mede in reactie op brief van 8 februari 2017 (verslag schrifelijk overleg 33910, N)

Bespreking

6.Pakket Europese energievoorstellen

Procedure

8.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen