Dinsdag 7 maart 2017, commissies Economische Zaken (EZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Transparantie van het wetgevingsproces

Brief van de ministers van V&J, BZK en EZ van 24 februari 2017 (33009, G)

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen