Dinsdag 21 maart 2017, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 14:05 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Deze vergadering start om plm. 14:05 uur - aansluitend aan de combivergadering van de commissies IMRO-EZ)

5.Rondvraag


Korte aantekeningen