Dinsdag 4 april 2017, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E170002

Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens bij de EU-instellingen

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg d.d. 29 maart 2017 met de staatssecretaris van V&J inzake verordening gegevensbescherming EU-instellingen

3.E170004

Commissiemededeling: Bouwen aan een Europese data-economie

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg d.d. 31 maart 2017 met de minister van Economische Zaken inzake Commissiemededeling: Bouwen aan een Europese dataeconomie

4.Rondvraag


Korte aantekeningen