Dinsdag 4 april 2017, commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)Aanvang: 13:50 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Deze vergadering start om plm. 13:50 uur - aansluitend aan de combivergadering van de commissies IMRO-EZ)

4.Rondvraag


Korte aantekeningen