Dinsdag 16 mei 2017, commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Financiën (FIN)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.WRR-rapport 'Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid'

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen